Przejdż do strony głównej

Kultura integracji i różnorodności

W firmie Cargill chcemy, aby każdy pracownik był sobą w pracy. Aby czuł się mile widziany, doceniany i słyszany, a jego praca miała znaczenie. Szanujemy wyjątkowość wszystkich pracowników oraz doceniamy sposób, w jaki Twoje talenty i doświadczenie mogą pomóc ludziom na całym świecie rozwijać się każdego dnia.

Jako prawdziwie globalna firma, zatrudniamy ludzi, którzy reprezentują różnorodność globalnych społeczności, w których prowadzimy działalność. W Cargill różne punkty widzenia i doświadczenia współtworzą naszą misję.

The best employers for women. Forbes 2022 The best employers for women. Forbes 2023
Man giving presentation to group of employees

Jesteśmy firmą Cargill

Z pracą w firmie Cargill wiąże się głęboko zakorzeniona duma — związana z naszą rolą na świecie i zakresem wpływu, jaki wywieramy jako firma. Wiemy, że wpływ naszej zbiorowości zaczyna się od działań indywidualnych. A sposób, w jaki osiągamy sukces, jest dla nas równie ważny jak sam sukces.

Nasza ścieżka rozwoju

Aby osiągnąć nasz cel i wyżywić rosnącą populację, potrzebujemy różnorodnych perspektyw przy stole, abyśmy mogli wykonywać naszą najlepszą pracę. Dlatego koncentrujemy się na zwiększaniu różnorodności naszych pracowników, tworzeniu środowiska sprzyjającego integracji i usuwaniu barier w celu zapewnienia równego dostępu.

  • Realizuj wyniki

    Polegamy na danych i spostrzeżeniach, aby ponosić odpowiedzialność i kierować tym, w jaki sposób łączymy się z kandydatami, rozwijamy nasze talenty i budujemy integracyjne środowisko, które umożliwia naszym współpracownikom rozwój. Nasze grupy ds. zasobów biznesowych wspierają tę pracę, oferując istotną perspektywę, która zwiększa nasze wysiłki w zakresie rekrutacji i rozwoju.

  • Zbuduj nasz zespół

    Nieustannie weryfikujemy nasze praktyki i zasady, aby upewnić się, że są one wolne od uprzedzeń, dzięki czemu możemy przyciągać i rozwijać różnorodne perspektywy w naszych zespołach. Ponownie zastanawiamy się również nad tym, jak wygląda rozwój i rozszerzamy nasze partnerstwa z organizacjami zewnętrznymi, które mogą pomóc nam przyspieszyć nasze postępy.

  • Miej wpływ na kształtowanie naszej społeczności

    Jesteśmy aktywnym sojusznikiem w naszych społecznościach i łańcuchach dostaw w kwestiach związanych z rasą i dyskryminacją. Skupiamy się m.in. na wypełnianiu luki edukacyjnej, wykorzystywaniu działań wolontariackich naszych pracowników oraz zwiększaniu udziału i rentowności rolników z niedostatecznie reprezentowanych grup.

Nasze Zobowiązanie

W firmie Cargill nasze działania są zgodne z naszymi wartościami. Jesteśmy zaangażowani w budowanie kultury integracji, która stwarza każdemu pracownikowi równe szanse na osiągnięcie sukcesu.

CEO Action for Diversity and Inclusion

CEO Action for Diversity

Cargill promuje kulturę integracji i nasza kadra zarządzająca jest zaangażowana w tę misję na dużą skalę. Jesteśmy dumni z postawy naszego dyrektora generalnego, który reprezentuje nasze zbiorowe wparcie dla poszanowania różnorodności w miejscu pracy.

We Are All Human

Latynoska Obietnica

Firma Cargill jest dumnym partnerem inicjatywy We Are All Human (Wszyscy Jesteśmy Ludźmi) i podpisała Latynoską Obietnicę w 2019 roku, zobowiązując się do zatrudniania, awansowania, utrzymywania i doceniania pracowników latynoskich w miejscu pracy.

Paradigm for Parity

Zarządzanie parytetami

Jako członek koalicji Paradigm for Parity firma Cargill podejmuje działania mające na celu zniwelowanie różnic między kobietami i mężczyznami na stanowiskach kierowniczych i osiągnięcie równych szans dla kobiet do 2030 roku.

OneTen

OneTen

W 2020 r. firma Cargill stała się członkiem-założycielem tej koalicji dyrektorów generalnych i organizacji, zaangażowanych w zatrudnianie, podnoszenie kwalifikacji i promowanie czarnoskórych talentów w karierze zapewniającej utrzymanie rodziny oraz tworzenie kultur sprzyjających włączeniu społecznemu.

MLT Black Equity at Work

Równość Czarnych w miejscu pracy

W 2021 r. firma Cargill dołączyła do grupy wiodących pracodawców dążących do uzyskania certyfikatu Management Leadership for Tomorrow's Black Equity at Work i znalazła się w pierwszej kohorcie firm, które osiągnęły kluczowy kamień milowy i uzyskały zatwierdzenie planu. Ta rygorystyczna, zorientowana na wyniki mapa drogowa pomaga osiągnąć wewnętrzną równość czarnoskórych i zapewnia wskazówki dotyczące wspierania lokalnych społeczności.

Mogę rozmawiać ze współpracownikami i menedżerami bez obawy o dyskryminację. W końcu wszyscy jesteśmy tacy sami. Nie definiują nas nasze role czy ograniczenia. AzulAsystent administracyjny, Argentyna
Kobiety na świecie udowadniają, że niemożliwe staje się możliwe. Możemy wziąć na siebie każdą odpowiedzialność. Możemy zrobić to wszystko dla naszych rodzin i dla nas samych. SalmaOperator techniczny

Nasze postępy

Jesteśmy dumni z tego, że zatrudniamy ponad 155 000 pracowników w 70 krajach. Każdy zakład Cargill na świecie ceni indywidualny wkład naszych pracowników. Będąc prawdziwie globalną firmą, rozumiemy, że każdy region świata stawia przed nami wyjątkowe wyzwania i możliwości uczenia się i rozwoju, ponieważ dążymy do stworzenia bardziej zróżnicowanego, sprawiedliwego i integracyjnego miejsca pracy.

Women in
Leadership

  • W 2021 r. 31,75% ról kierowniczych na świecie będzie pełnionych przez kobiety*.
Bar graph of women in leadership over time

*Lata zakończone 31 maja.

Grupy
zasobów
biznesowych

Obecnie mamy dziewięć grup zasobów biznesowych, w tym ponad 50 sekcji i setki członków na całym świecie. Grupy te stanowią doskonałą okazję, aby dołączyć do globalnej społeczności, w której możesz być sobą i nawiązać kontakt z naszym zróżnicowanym, globalnym zespołem pracowników.

Nagrody i Wyróżnienia

Firma Cargill jest dumna, że została doceniona za wysiłki na rzecz integracji i różnorodności na całym świecie. Przyjrzyjmy się kilku naszym ostatnim osiągnięciom.

Fundacja Kampanii Praw Człowieka

Cargill miał zaszczyt uzyskać najwyższy możliwy wskaźnik równości już 16. rok z rzędu w Kampanii na Rzecz Praw Człowieka. Jesteśmy dumni z pracowników #LGBTQ, rodzin i członków społeczności, którym służymy.

Firma Cargill jest najbardziej zróżnicowaną i zintegrowaną spółką w brazylijskim agrobiznesie

Firma Cargill Brazylia została uznana za najbardziej zintegrowaną i zróżnicowaną firmą w branży rolniczej w pierwszej edycji inicjatywy Guia Exame on Diversity.

Wskaźnik Równości Osób Niepełnosprawnych

W roku 2019 firma Cargill uzyskała wynik 100/100 wskaźnika równości osób niepełnosprawnych już trzeci rok z rzędu!

Globalna
Duma

Na całym świecie doceniamy i wspieramy pracowników w naszych środowiskach pracy opartych na integracji.

Dowiedz się więcej(Globalna Duma)

Wszystkie
nagrody

Nasze świadczenia mają na celu pomóc Ci żyć jak najlepiej.

Więcej informacji

Życie w firmie
Cargill

Odkryj, jak można osiągnąć nadrzędny cel w ramach kariery w firmie Cargill.

Dowiedz się więcej (Życie w firmie Cargill)

Dopasowywanie ofert pracy na LinkedIn

Znajdź swoje miejsce w firmie Cargill. Zaloguj się, aby połączyć swój profil LinkedIn, a my wykorzystamy Twoje umiejętności i doświadczenie, aby wyszukać dla Ciebie najodpowiedniejsze oferty pracy.

Znajdź swoje dopasowanie