Przejdż do strony głównej

Powiadomienie dla osób zajmujących się rekrutacją i agencji pracy

Cargill, Inc. i spółki powiązane („Cargill”) dysponują wewnętrznym działem rekrutacji. Cargill może czasami uzupełniać pracę tego działu wsparciem od zewnętrznej agencji rekrutacyjnej, agencji pośrednictwa pracy czy osób zajmujących się rekrutacją („Agencja”). Agencje NIE powinny kontaktować się bezpośrednio z menadżerami firmy Cargill w celu prezentacji kandydatów - zespół rekrutacyjny Cargill lub inna, upoważniona do tego osoba z firmy Cargill zrobi to w ich imieniu.

Aby chronić interesy wszystkich stron, firma Cargill nie będzie przyjmować spontanicznych CV z innych źródeł niż bezpośrednio od kandydata. Wszystkie spontaniczne CV, przesyłane do firmy Cargill, w tym również te przesyłane na adres e-mail firmy Cargill, numer faksu, bezpośredni adres e-mail pracowników firmy Cargill lub bazy danych CV firmy Cargill, będą uważane za własność firmy Cargill. Firma Cargill NIE będzie ponosić żadnych opłat za złożenie spontanicznego CV. Firma Cargill uzna każdego kandydata, dla którego Agencja złożyła spontaniczne CV, za osobę, która została przez tę Agencję polecona bezpłatnie, bez żadnych opłat i należności.

Agencja musi wcześniej otrzymać pisemne potwierdzenie od działu rekrutacji firmy Cargill na przesyłanie CV wyłącznie w połączeniu z obowiązującą, w pełni realizowaną umową o świadczenie usług oraz w odpowiedzi na określoną ofertę pracy na danym stanowisku. Cargill nie będzie ponosić żadnych opłat na rzecz jakiejkolwiek Agencji, która nie dysponuje taką umową.

Umowy z Agencją będą obowiązywać wyłącznie wtedy, gdy zostaną sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez pracownika firmy Cargill lub osobę przez niego wyznaczoną. Żaden inny pracownik firmy Cargill nie jest upoważniony do wiązania firmy Cargill z jakąkolwiek umową dotyczącą poszukiwania kandydatów do pracy przez Agencje. Niniejszym firma Cargill wyraźnie odrzuca i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z jakiejkolwiek umowy, która rzekomo została zaakceptowana na podstawie negatywnej zgody, negocjacji z kandydatem, wyników lub jakichkolwiek środków innych niż podpis pracownika firmy Cargill.