Skip to main content

Thông báo về Thư mời tuyển dụng lừa đảo

Lừa đảo tuyển dụng là gì?

Lừa đảo tuyển dụng là một trò lừa đảo tinh vi, cung cấp cơ hội việc làm giả cho người tìm việc. Loại lừa đảo này có thể được tiến hành thông qua trang web giả, email giả mạo nhận là của công ty, hay hồ sơ giả mạo trên mạng xã hội. Những kẻ lừa đảo thường yêu cầu người nhận cung cấp thông tin cá nhân và thực hiện thanh toán như một phần của quy trình tuyển dụng giả mạo

Đối với những cá nhân ở Hoa Kỳ, liên kết sau có thể hữu ích để bảo vệ bản thân bạn tốt hơn: www.consumer.ftc.gov/articles/0243-job-scams. (Cargill không chịu trách nhiệm về nội dung của trang này). Đối với những cá nhân ở bên ngoài Hoa Kỳ, hãy kiểm tra với chính quyền địa phương của bạn để biết các nguồn để báo cáo và/hoặc để được bảo vệ thêm.

Chúng tôi hiểu rằng các tin tuyển dụng có thể được thực hiện bởi những người tự xưng là nhà tuyển dụng cho Cargill, thậm chí sử dụng tên nhân viên Cargill, nhưng không có mối liên hệ nào với Cargill. Chúng tôi nhận thức được rằng những cá nhân không được phép có thể tự nhận là nhân viên tuyển dụng của Cargill, liên hệ về cơ hội nghề nghiệp và gửi yêu cầu công việc qua tin nhắn hoặc phòng trò chuyện. Các tin tuyển dụng và thư mời này không được ủy quyền bởi Cargill. Cargill không chịu trách nhiệm về các thư mời giả mạo hay yêu cầu cung cấp thông tin.

Cách Bảo Vệ Bản Thân Bạn Trước Nạn Lừa Đảo Tuyển Dụng

Các vị trí được đăng trên trang web Careers.Cargill.com là hợp pháp.

Những nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên gửi thông tin cá nhân bất thường như sao kê ngân hàng hoặc hóa đơn điện nước, thanh toán phí để được xem xét vào công việc, hoặc thanh toán "phí khởi sự" sau khi được tuyển dụng đều không có mối quan hệ với Cargill. Cargill không sử dụng các công cụ gửi tin nhắn riêng tư như Google Hangouts, Gmail, Facebook, Facebook Messenger, hoặc các công cụ tương tự khác để gửi thư mời tuyển dụng.

Nếu bạn thấy tin đăng của Cargill trên một trang web không phải là trang web nghề nghiệp của chúng tôi, hãy xác minh tính hợp pháp trước khi ứng tuyển bằng cách truy cập phần Nghề nghiệp trên trang web của chúng tôi và tìm kiếm mã số yêu cầu.

Nếu bạn tin rằng mình là nạn nhân của thư mời lừa đảo, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Cảm ơn bạn vì đã quan tâm tới việc làm tại Cargill.

Thrive