Ga naar de hoofdinhoud

Kennisgeving met betrekking tot frauduleuze vacatures

Wat is wervingsfraude?

Wervingsfraude is een complexe vorm van fraude waarbij valse vacatures aan werkzoekenden worden aangeboden. Zulke fraude kan de vorm aannemen van valse websites, vervalste e-mails in naam van het bedrijf of onechte profielen op sociale media. Vaak vragen fraudeurs hun slachtoffers om persoonsgegevens te verstrekken en betalingen te verrichten in het kader van de valse wervingsprocedure

Voor personen uit de Verenigde Staten is de onderstaande link een handig hulpmiddel om zich hiervoor te behoeden: www.consumer.ftc.gov/articles/0243-job-scams. (Cargill is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze website.) Personen die niet in de VS wonen, kunnen zich tot de plaatselijke autoriteiten richten om fraude te melden en/of zich hiervoor te behoeden.

Cargills inzet voor gegevensbescherming

We weten dat er vacatures zijn uitgeschreven door personen die beweren recruiters van Cargill te zijn en zelfs namen van werknemers van Cargill gebruiken, maar die geen banden hebben met Cargill. We weten dat onbevoegde personen zich mogelijk hebben voorgedaan als recruiters van Cargill, contact hebben opgenomen in verband met vacatures en werkaanbiedingen hebben gestuurd via sms- of chatberichten of in chatrooms. Dergelijke vacatures en aanbiedingen zijn niet toegestaan door Cargill. Cargill is niet aansprakelijk voor frauduleuze aanbiedingen of verzoeken om persoonsgegevens.

Leer hoe je jezelf kan beschermen tegen wervingsfraude

Vacatures die op de website Careers.Cargill.com zijn gepubliceerd, zijn legitiem. 

Recruiters die sollicitanten vragen om ongebruikelijke persoonsgegevens te verstrekken, zoals bankafschriften of energierekeningen, om een bijdrage te betalen om in aanmerking te komen voor een vacature of om 'opstartkosten' te betalen nadat ze zijn aangenomen, hebben geen banden met Cargill. Cargill maakt geen gebruik van chatprogramma's zoals Google Hangouts, Gmail, Facebook, Facebook Messenger of andere soortgelijke toepassingen om werkaanbiedingen te doen.

Als je een Cargill-vacature tegenkomt op een andere website dan onze vacaturewebsite, controleer dan de echtheid ervan alvorens te solliciteren door de vacature op onze website te zoeken met behulp van het vacaturenummer.

Neem contact met ons op als je denkt het slachtoffer te zijn van een frauduleus aanbod. Bedankt voor je interesse in Cargill.

Thrive