ข้ามไปยังเนื้อหา

สิ่งอำนวยความสะดวกที่สมเหตุสมผล

Cargill มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ว่าจ้างที่ผู้คนเลือกที่จะทำงานด้วย ซึ่งต้องอาศัยวัฒนธรรมแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความหลากหลาย ซึ่งจะดึงดูด ให้คุณค่า และรักษาพนักงานในทุกความสามารถ พนักงาน Cargill ที่มีความทุพพลภาพได้รับอำนาจเพื่อบรรลุประสิทธิภาพที่สูงและขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจ โดยไม่คำนึงถึงบทบาทหน้าที่ ระดับชั้น หน่วยงานหรือสถานที่ในองค์กร

ผู้สมัครที่ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกที่สมเหตุสมผลในขั้นตอนใดก็ตามของกระบวนการสมัครงานและการว่าจ้าง หรือมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ทำงาน สามารถติดต่อเราโดยใช้วิธีใดก็ได้ดังต่อไปนี้:

อีเมล: cargill_recruiting@cargill.com

โทรศัพท์: 952-984-0358

ไปรษณีย์:
Cargill
Attn: Talent Recruiting
PO Box 5697
MS 10
Minneapolis, MN 55440-5697